دستگاه نانوایی 1 - لازم به توضیح  است با توجه به حجم و وزن نان ظرفیت دستگاه نانوایی نیز افزایش یا کاهش یابد .

2 - فر تونلی 7 متری مخصوص نان خشک یا بلوری یا نان اسکو آذربایجان شرقی است .

3 - فر تونلی مخصوص سنگگ از نوع نوار صفحه چدنی . به طول 5 .5 متر طراحی و ساخته می شود و حالت سنتی نان از ویژگی منحصر به فرد این نوع فر می باشد.

4 - بستن سیم ارت به دستگاه الزامی است.