دستگاه نانواییخمیر پهن شده بر  روی نوار حمل شدهو از داخل فر که حرارت آن ، شعله حرارت غیر مستقیم و قابل تنظیم است عبور میکند و مراحل پخت در این دستگاه نانوایی بسیار ساده و آسان بوده و به شرح زیر می باشد :

1 - ابتدا دستگاه نانوایی را استارت زده ، مشعل ها را روشن و دستگاه را گرم کرده و خمیر را آماده می کنیم.

2 - خمیر آماده شده را به مخزن خمیر ریخته و خمیر وارد قسمت پهن کن شده و به ضخامت دلخواه پهن میگردد.

3 - نوار نقاله، خمیر پهن شده را به داخل فر انتقال داده و مراحل پخت نان در داخل فر صورت میگیرد.

4 - نان پخته شده به قسمت  برش هدایت شده و سپس تیغه برش، نان را به اندازه های مساوی قطع و تقسیم میکند.

5 - قسمت سردکن  یا خنک کننده بنا به درخواست و سفارش مشتری قابل نصب  بر  روی دستگاه نانوایی می باشد.