این دستگاه با سیستم حلزونی خمیر را روی دستگاه پخت پهن میکند ودر نانوایی ها جایگزین 3 نفر کارگر شدهومیزان پخت را تا 2 برابر افزایش میدهد و کلیه اجزای دستگاه از استیل زنگ نزن (استیل نگیر)ساخته شده که در برابر پوسیدگیوزنگ زدگی مقاوم واز عمر بالا و بهداشتی بودن بر خوردار است.